Privaatsuspoliitika - AAKnives

Privaatsuspoliitika

Andmetöötluse ulatus

Sia “Gone Fishing” kohustub koguma ja säilitama ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Sia “Gone Fishing” äritegevuseks. Samuti kohustub Sia “Gone Fishing” tegema kõik mõistlikud jõupingutused töödeldavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse tagamiseks, juhendades kliente võimalikult täpselt, kuidas oma andmeid õigesti ja täielikult sisestada.

Gone Fishing LLC töötleb isikuandmeid nende konfidentsiaalsuse tagamiseks ning kasutab volitamata juurdepääsu vältimiseks kõiki asjakohaseid vahendeid ja tööriistu. Sia “Gone Fishing” kogub ja töötleb isikuandmeid ainult Sia “Gone Fishing” kohustuste täitmise eesmärgil vastavalt normatiivaktide nõuetele.

Isikuandmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on sellega nõustunud, see on vajalik Gone Fishing Sia ja andmesubjekti vaheliste lepinguliste kohustuste täitmiseks või on muul viisil lubatud või nõutav vastavalt kehtivate seaduste ja määrustega.

Andmete turvalisus ja kasutamine

Kui klient on otsustanud Veebilehel registreeruda, palutakse kliendil esitada andmed oma nime, aadressi, e-posti aadressi ja muude andmete kohta. OÜ-l “Gone Fishing” on õigus kasutada antud teavet Veebilehe isikupärastamiseks ja töö parandamiseks. See võib olla näiteks, kuid mitte ainult, sooduspakkumiste kujul, mis koostatakse vastavalt kliendi varasematele ostudele ja edastatakse kliendile veebis või e-posti teel vastava kliendi nõusolekul või vastavalt normatiivaktide nõuetele. .

LLC “Gone Fishing” töötleb isikuandmeid nende konfidentsiaalsuse tagamiseks ning rakendab sisemisi protseduure ja kontrollimeetmeid, et vältida isikuandmete volitamata kasutamist, juurdepääsu, avaldamist, kopeerimist, muutmist või hävitamist, samuti kasutab kõiki mõistlikke vahendeid, et tagada isikuandmete volitamata kasutamine, juurdepääs, avalikustamine, kopeerimine, muutmine või hävitamine. isikuandmete turvalisuse, terviklikkuse ja privaatsuse kaitse.

LLC “Gone Fishing” töötleb Isikuandmeid ainult heas usus ja kooskõlas seadusega ning ei kasuta Isikuandmeid eesmärkidel, mis ei vasta eesmärkidele, milleks “Gone Fishing” LLC isikuandmed sai.

Kliendi kogutud isikuandmeid töötleb Sia “Gone Fishing” eesmärgiga: tellimusi täita; aidata Sia “Gone Fishingil” parandada Veebilehte ja kliendi jaoks teabe kättesaadavust Internetis; anda kliendile teavet Sia “Gone Fishing” toodete ja teenuste kohta; tellimuse vormistamise, klienditoe, maksete sooritamise ja teenuste osutamise eesmärgil; ja muul viisil vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Kaupade ja teenuste tellimine Internetist

Kui klient soovib tellimust vormistada veebis olles, peab Gone Fishing Sia teadma kliendi nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, postiaadressi ja makse sooritamisega seotud andmeid (näiteks krediitkaardi numbrit ja aegumiskuupäeva). ). See võimaldab Sia “Gone Fishingil” tagada kliendi tellimuse täieliku täitmise ja teavitada tellimuse täitmise seisust.

Küpsised

Sia “Gone Fishing” on õigustatud koguma küpsiste abil andmeid veebisaidi kasutaja kohta, et parandada kasutajatele kättesaadavaid teenuseid. Küpsised on failid, mille veebisaidid paigutavad kasutajate arvutitesse kasutaja äratundmiseks ja veebisaidi kasutamise hõlbustamiseks. Interneti-brausereid saab konfigureerida nii, et need hoiatavad klienti küpsiste kasutamise eest ja võimaldavad kliendil valida, kas need nõustuvad. Küpsiste mitteaktsepteerimine ei keela kliendil saiti kasutada, kuid see võib piirata kliendi võimet saiti kasutada.

Kolmandad osapooled

OÜ “Gone Fishing” ei edasta Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik äritegevuse mõistlikuks elluviimiseks, tagades, et asjaomased kolmandad isikud säilitavad Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja tagavad asjakohase kaitse. Gone Fishing OÜ edastab Isikuandmeid Gone Fishing Ltd.-i tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja teistele, kes aitavad Gone Fishing Ltd-d ja tema kliente äritegevuses vastava koostöö elluviimiseks. Kuid sellistel juhtudel nõuab Sia “Gone Fishing” andmete saajatelt kohustust kasutada saadud teavet ainult nendel eesmärkidel, milleks andmed edastati, ning kooskõlas kehtivate seaduste ja määruste nõuetega.

“Gone Fishing” Sia kohustub mitte edastama Isikuandmeid organisatsioonile või muule isikule, kes asub riigis, kus isikuandmete kaitse piisav tase ei ole tagatud, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Klient on andnud nõusoleku;

  • Ülekanne on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või kliendiga lepingu täitmiseks;
  • Üleandmine on vajalik kliendi huvides sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
  • Ülekandmine on lubatud kooskõlas kehtivate seaduste ja määruste nõuetega.

Juurdepääs isikuandmetele

Sia “Gone Fishing” teavitab andmesubjekti põhjendatud kirjaliku taotluse alusel:

  • Sia “Gone Fishing” poolt temaga seoses töödeldavad isikuandmed; andmete väljavõtmise allikas (kui normatiivaktid lubavad selle avaldamist);
  • kuupäev, millal Isikuandmetes viimati muudatusi tehti;
  • Isikuandmete töötlemise eesmärgid; andmete saajad või andmesaajate kategooriad;
  • ja kas teavet töödeldakse automaatselt.

Sia “Gone Fishing” astub vajalikke samme, et parandada või kustutada Isikuandmetes vahetult või olemasolevaid teenuseid kasutades teatavaks tehtud ebatäpsused. Sia “Gone Fishing” teavitab kliendi Isikuandmete saajaid sellistest muudatustest mõistlikes piirides. Sia “Gone Fishing”-l on aga õigus piirata juurdepääsu, võimalusi andmete parandamiseks või kustutamiseks vastavalt kehtivate seaduste ja määruste nõuetele.

Isikuandmete muutmine või kustutamine

Andmesubjektil on vajadusel igal ajal õigus muuta, täiendada või kustutada tema kohta oma kasutajakontol salvestatud Isikuandmeid.

Juhul, kui kasutaja soovib: loobuda edasistest teadete saamisest, kustutada teenusest täielikult oma Isikuandmed, kui teil on küsimusi Teie Isikuandmete kasutamise kohta, võtke palun ühendust Sia “Gone Fishing” e-posti teel: info@aaknives. eu või helistades telefonil +371 24406160

Privaatsuspoliitika kohandused ja muudatused

Gone Fishing Ltd-l on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta.

Sulge
Sulge
Logi sisse
Sulge
Käru (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.