Tietosuojakäytäntö - AAKnives

Tietosuojakäytäntö

Tietojen käsittelyn määrä

Sia Gone Fishing sitoutuu keräämään ja tallentamaan vain Sia Gone Fishingin liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavat henkilötiedot. Sia Gone Fishing sitoutuu myös toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen käsiteltyjen henkilötietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden opastamalla asiakkaita mahdollisimman tarkasti, miten heidän on annettava tietonsa oikein ja täydellisesti.

Sia Gone Fishing käsittelee henkilötietoja varmistaakseen niiden luottamuksellisuuden ja käyttää kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä estääkseen luvattoman pääsyn tietoihin. Sia “Gone Fishing” kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan Sia “Gone Fishingin” tehtävien suorittamiseksi lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella, jos se on tarpeen Sia “Gone Fishing”:n ja rekisteröidyn välisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jos se on muutoin sallittua tai sovellettavien lakien ja asetusten mukaista.

Tietoturva ja käyttö

Jos Asiakas on päättänyt rekisteröityä Sivustolle, häntä pyydetään ilmoittamaan nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja muut tietonsa. Sia “Gone Fishing” on oikeutettu käyttämään annettuja tietoja sivuston personointiin ja parantamiseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi asiakkaan aiempien ostosten perusteella räätälöityjen myynninedistämistarjousten muodossa, jotka toimitetaan asiakkaalle verkossa tai sähköpostitse asiakkaan suostumuksella tai sääntelyvaatimusten mukaisesti.

Sia Gone Fishing käsittelee henkilötietoja varmistaakseen niiden luottamuksellisuuden ja soveltaa sisäisiä menettelyjä ja valvontatoimia estääkseen henkilötietojen luvattoman käytön, pääsyn, luovuttamisen, kopioinnin, muuttamisen tai turmelemisen ja käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja varmistaakseen henkilötietojen turvallisuuden, eheyden ja yksityisyyden.

Sia Gone Fishing käsittelee henkilötietoja ainoastaan hyvässä uskossa ja lain mukaisesti, eikä käytä henkilötietoja tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidassa niiden tarkoitusten kanssa, joita varten Sia Gone Fishing on saanut henkilötiedot.

Sia Gone Fishing käsittelee kerättyjä Asiakkaan henkilötietoja: tilausten täyttämiseksi, Sia Gone Fishingin avustamiseksi Sivuston ja tietojen saatavuuden parantamisessa verkossa, Sia Gone Fishingin tuotteita ja palveluita koskevien tietojen antamiseksi Asiakkaalle, tilaamiseen, asiakastukeen, maksamiseen ja palvelujen tarjoamiseen sekä muutoin sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Tavaroiden ja palvelujen tilaaminen verkossa

Jos asiakas haluaa tehdä tilauksen verkossa, Sia Gone Fishing tarvitsee asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, postiosoitteen ja maksutiedot (kuten luottokortin numeron ja voimassaoloajan). Näin Sia Gone Fishing voi varmistaa asiakkaan tilauksen täydellisen toteuttamisen ja pitää sinut ajan tasalla tilauksen tilanteesta.

Evästeet

Sia “Gone Fishing” on oikeutettu keräämään tietoja verkkosivuston käyttäjistä evästeiden avulla, jotta käyttäjille tarjottavia palveluja voidaan parantaa. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivustot sijoittavat käyttäjien tietokoneille tunnistaakseen käyttäjän ja helpottaakseen verkkosivuston käyttöä. Internet-selaimet voidaan määrittää varoittamaan asiakasta evästeiden käytöstä ja antamaan asiakkaalle mahdollisuus valita, hyväksyykö hän ne. Evästeiden hyväksymättä jättäminen ei estä asiakasta käyttämästä sivustoa, mutta saattaa rajoittaa asiakkaan sivuston käyttöä.

Kolmannet osapuolet

Sia Gone Fishing ei siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin liiketoimintansa kohtuullisen harjoittamisen edellyttämällä tavalla edellyttäen, että kyseiset kolmannet osapuolet säilyttävät henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tarjoavat riittävän suojan. Sia Gone Fishing siirtää henkilötietoja Sia Gone Fishingin tavarantoimittajille, alihankkijoille, strategisille kumppaneille ja muille, jotka avustavat Sia Gone Fishingiä ja sen asiakkaita näiden liiketoiminnan harjoittamisessa kyseisen yhteistyön tarkoituksia varten. Tällaisissa tapauksissa Sia Gone Fishing kuitenkin edellyttää, että vastaanottajat sitoutuvat käyttämään saamiaan tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on toimitettu, ja sovellettavien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Sia Gone Fishing sitoutuu olemaan siirtämättä henkilötietoja organisaatiolle tai muulle henkilölle, joka sijaitsee maassa, joka ei takaa henkilötietojen riittävää suojaa, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Asiakas on antanut suostumuksensa;

  • Siirto on tarpeen asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen tekemistä tai toteuttamista varten;
  • Siirto on tarpeen asiakkaan edun mukaisesti tehdyn sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten;
  • Siirto on sallittu sovellettavien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Pääsy henkilötietoihin

Perustellun kirjallisen pyynnön perusteella Sia Gone Fishing ilmoittaa rekisteröidylle:

  • henkilötiedot, joita Sia Gone Fishing käsittelee sinusta; tietojen lähde (jos tietojen luovuttaminen on lain tai asetuksen mukaan sallittua);
  • päivämäärä, jolloin henkilötietoja viimeksi muutettiin;
  • tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään; tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;
  • ja käsitelläänkö tietoja automaattisesti.

Sia Gone Fishing ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin korjatakseen tai poistaakseen henkilötietojen epätarkkuudet, jotka tulevat sen tietoon suoraan tai saatavilla olevien palvelujen kautta. Sia Gone Fishing ilmoittaa tällaisista muutoksista asiakkaan henkilötietojen vastaanottajille siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista. Sia “Gone Fishingillä” on kuitenkin oikeus rajoittaa pääsyä tietoihin, korjata tai poistaa ne sovellettavien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen muokkaaminen tai poistaminen

Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa muuttaa, täydentää tai poistaa hänestä hänen käyttäjätililleen tallennetut henkilötiedot.

Jos käyttäjä haluaa: kieltäytyä vastaanottamasta uusia viestejä, poistaa henkilökohtaiset tietonsa kokonaan palvelusta, jos hänellä on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi käytöstä, ota yhteyttä Sia “Gone Fishing” -yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen info@aaknives.eu tai puhelimitse +371 24406160.

Tietosuojaselosteen mukautukset ja muutokset

Sia Gone Fishing voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain oman harkintansa mukaan.

Sulje
Sulje
Sign in
Sulje
Ostoskori (0)

Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.