Diamantslipsten VID – VENEV 50/40 (kornstorlek 280)

 60.00

Slut i lager

Diamantslipsten VID – VENEV 50/40 (kornstorlek 280)

AC4 50/40 B2-01

150*25*6*3

För knivslipmaskinerna Hapstone, TSProf, ZHUK och Edge Pro