Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi ir saistoši abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “Gone Fishing” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).

Pircējs piekrīt šiem noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas internet veikalā, vai piezvanot pa info rezervācijas tālruni.
Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktajām prasībām. Pircējs par šo tiek informēts izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.

 1. Pirkšana/Pārdošana
  • Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients:
  • Apstiprina pirkumu internet veikalā vai piesakot pakalpojumu pa info tālruni (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);
  • Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālā vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām);
  • Nosūta visus nepieciešamos dokumentus līzinga veidlapas aizpildīšanai, ko nodrošina Pārdevējs.
 2. Pircēja tiesības un pienākumi:
  • Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
  • Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti internet veikalā un Eiropas Savienības tiesību aktos.
  • Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības, nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.
 3. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
  • Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.
  • Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Eiropas Savienības likumdošanu un SIA “Gone Fishing” “privātuma politikas” noteikumiem.
 4. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tiesi to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis), tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.
 5. Preces atgriešana:
  • Klients ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā sekojošus noteikumus:
  • Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu;
  • Nogādājot preci SIA “Gone Fishing” ofisā –Biksēres ielā 2, 19.kab., Rīgā;
  • Nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā stāvoklī kāda tā tika iegādāta.
 6. Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir izmantota nepareizi.
Aizvērt
Aizvērt
Ielogoties
Aizvērt
Grozs (0)

Grozs ir tukšs. Grozs ir tukšs.Valoda