Diamantslipsten VID – VENEV 7/5 (kornstorlek 2500)

 35.00

Slut i lager

Diamantslipsten VID – VENEV 7/5 (kornstorlek 2500)

ACM 7/5 B2-01

150*25*6*3

För knivslipmaskinerna Hapstone, TSProf, ZHUK och Edge Pro