Privatumo politika - AAKnives

Privatumo politika

Duomenų apdorojimo apimtis

“Sia Gone Fishing” įsipareigoja rinkti ir saugoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini “Sia Gone Fishing” veiklai vykdyti. “Sia Gone Fishing” taip pat įsipareigoja dėti visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintų tvarkomų asmens duomenų tikslumą ir išsamumą, kuo tiksliau nurodydama klientams, kaip teisingai ir išsamiai įvesti savo duomenis.

“Sia Gone Fishing” tvarkys asmens duomenis siekdama užtikrinti jų konfidencialumą ir naudos visas tinkamas priemones ir įrankius, kad užkirstų kelią bet kokiai neteisėtai prieigai. Sia “Gone Fishing” renka ir tvarko Asmens duomenis tik Sia “Gone Fishing” pareigų vykdymo tikslais pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys nebus perduodami jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina sutartiniams įsipareigojimams tarp Sia “Gone Fishing” ir Duomenų subjekto vykdyti arba kai kitaip leidžiama ar privaloma pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Duomenų saugumas ir naudojimas

Jei Klientas nusprendė užsiregistruoti Svetainėje, jo bus paprašyta pateikti informaciją apie savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir kitus duomenis. Sia “Gone Fishing” turi teisę naudoti pateiktą informaciją Svetainei pritaikyti ir tobulinti. Tai gali būti, pavyzdžiui, reklaminiai pasiūlymai, pritaikyti prie ankstesnių kliento pirkinių ir teikiami klientui internetu arba el. paštu, gavus kliento sutikimą arba laikantis teisės aktų reikalavimų.

“Sia Gone Fishing” tvarkydama asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą ir taikys vidaus procedūras bei kontrolės priemones, kad užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui, prieigai, atskleidimui, kopijavimui, pakeitimui ar sugadinimui, ir panaudos visas pagrįstas priemones, kad užtikrintų asmens duomenų saugumą, vientisumą ir privatumą.

“Sia Gone Fishing” tvarkys Asmens duomenis tik sąžiningai ir laikydamasi teisės aktų ir nenaudos Asmens duomenų tikslais, nesuderinamais su tikslais, dėl kurių “Sia Gone Fishing” gavo Asmens duomenis.

Surinktus Kliento asmens duomenis “Sia Gone Fishing” tvarkys siekdama: įvykdyti užsakymus; padėti “Sia Gone Fishing” tobulinti Svetainę ir informacijos prieinamumą Klientui internetu; teikti Klientui informaciją apie “Sia Gone Fishing” produktus ir paslaugas; užsakymo, klientų aptarnavimo, mokėjimo ir paslaugų teikimo tikslais; ir kitais tikslais pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Prekių ir paslaugų užsakymas internetu

Jei klientas nori pateikti užsakymą internetu, “Sia Gone Fishing” turi žinoti kliento vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto adresą ir mokėjimo duomenis (pvz., kredito kortelės numerį ir galiojimo datą). Tai leidžia “Sia Gone Fishing” užtikrinti visišką kliento užsakymo įvykdymą ir informuoti jus apie užsakymo būklę.

Slapukai

Sia “Gone Fishing” turi teisę rinkti duomenis apie svetainės naudotoją naudodama slapukus, kad galėtų pagerinti naudotojams teikiamas paslaugas. Slapukai – tai failai, kuriuos svetainės talpina į naudotojų kompiuterius, kad atpažintų naudotoją ir palengvintų naudojimąsi svetaine. Interneto naršyklės gali būti sukonfigūruotos taip, kad įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų klientui pasirinkti, ar juos priimti. Nesutikdamas su slapukais, Klientas negalės naudotis Svetaine, tačiau gali būti apribotos Kliento galimybės naudotis Svetaine.

Trečiosios šalys

“Sia Gone Fishing” neperduos Asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina pagrįstam jos verslo vykdymui, su sąlyga, kad tokios trečiosios šalys išlaikys Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrins tinkamą apsaugą. “Sia Gone Fishing” perduos asmens duomenis “Sia Gone Fishing” tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems asmenims, kurie padeda “Sia Gone Fishing” ir jos klientams vykdyti savo verslą, atitinkamo bendradarbiavimo tikslais. Tačiau tokiais atvejais “Sia Gone Fishing” reikalaus, kad gavėjai įsipareigotų gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo pateikti, ir pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

“Sia Gone Fishing” įsipareigoja neperduoti Asmens duomenų organizacijai ar kitam asmeniui, esančiam šalyje, kuri neužtikrina tinkamo Asmens duomenų apsaugos lygio, išskyrus šiuos atvejus:

Klientas davė sutikimą;

  • Perdavimas yra būtinas norint sudaryti arba vykdyti sutartį su klientu;
  • Perdavimas yra būtinas kliento interesais sudarytai sutarčiai sudaryti arba vykdyti;
  • Perdavimas leidžiamas pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Prieiga prie asmens duomenų

Remdamasi pagrįstu rašytiniu prašymu, “Sia Gone Fishing” informuos duomenų subjektą apie:

  • asmens duomenys, kuriuos “Sia Gone Fishing” tvarko apie jus; duomenų šaltinis (jei atskleisti duomenis leidžiama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus);
  • paskutinio Asmens duomenų pakeitimo datą;
  • tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos;
  • ar informacija tvarkoma automatizuotomis priemonėmis.

“Sia Gone Fishing” imsis būtinų veiksmų, kad ištaisytų arba ištrintų bet kokius netikslumus Asmens duomenyse, apie kuriuos sužinojo tiesiogiai arba naudodamasi teikiamomis paslaugomis. “Sia Gone Fishing”, kiek tai pagrįstai įmanoma, informuos Kliento asmens duomenų gavėjus apie tokius pakeitimus. Tačiau Sia “Gone Fishing” turi teisę apriboti prieigą prie duomenų, juos ištaisyti arba ištrinti pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenų redagavimas arba ištrynimas

Jei reikia, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti arba ištrinti savo naudotojo paskyroje saugomus jo asmens duomenis.

Jei naudotojas nori: atsisakyti gauti tolesnius pranešimus, visiškai ištrinti savo Asmens duomenis iš Paslaugos, turėti klausimų dėl savo Asmens duomenų naudojimo, prašome susisiekti su Sia “Gone Fishing” el. paštu info@aaknives.eu arba telefonu +371 24406160.

Privatumo politikos patikslinimai ir pakeitimai

“Sia Gone Fishing” gali savo nuožiūra kartais keisti šią privatumo politiką.

Uždaryti
Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.